Nákupníkosik
Položek v košíku: 0
Celková cena: 0,00 Kč

Obchodní podmínky


PLATEBNÍ PODMÍNKY
Předfakturou po potvrzení objednávky (nabídky), dnem splatnosti se rozumí den, kdy je příslušná částka připsána na účet prodávajícího. V případě neuhrazení faktury může být objednávka stornována.

GARANCE CENY
Cenová nabídka je nezávazná, závaznou se stane až po písemném potvrzení zákazníkem. Platnost cenové nabídky je 14 dní od elektronického zaslání. Ceny platí v den objednání, odesláním objednávky dodavateli.
Slevy na jednotlivý sortiment zboží lze uplatnit pouze při odběru uceleného balení  palet zboží a kamionu (již od nosnosti kamionu 3,5 t).

DOPRAVA
Standardně je doprava v ceně zboží, v případě dovozu 1 uceleného kamionu. Doprava zdarma je i při dodávce několika ucelených kamionů a jednoho částečně vytíženého (týká se objednávky zboží na celý rodinný dům, cihly včetně příčkovek, překladů a stropů). Případný příplatek za dopravu je kalkulován dle skutečně vynaložených nákladů dopravce. Vzhledem k různým pravidlům všech výrobců, která se nedají zcela sjednotit do tohoto eshopu, budou náklady spojené s dopravou (pokud nejsou v ceně výrobku), kalkulovány v naší nabídce.

Ucelený kamion
- je nákladní automobil, který je plně vytížen
- má nosnost 18-20 palet základního sortimentu
- má celkovou hmotnost zboží cca 24t (u překladů 15-18 t)            
- DOPRAVA ZDARMA

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
Zákazník je povinen při přejímce zboží řádně zkontrolovat obsah a množství dodávky přesně podle dodacího listu. Případné nesrovnalosti je povinen zapsat do dodacího listu. Formální správnost dodávaného množství potvrdí svým podpisem, dále je nutno dopnit číslo občanského průkazu.

JAK REKLAMOVAT ZBOŽÍ
Pro uplatnění reklamace je odběratel povinen si zboží při dovávce ještě před složením zkontrolovat, případně pořídit fotodokumentaci. Pokud bude zboží poškozeno, má právo odběratel zboží odmítnout. Nebude-li na dodacím listě, jež je předán odběrateli při dodávce zboží, uveden žádný záznam o poškozeném (reklamovaném) zboží, má dodavatel právo reklamaci neuznat.

Důvodem pro reklamované zboží je poničený materiál (popraskaný, rozbitý), v případě jiného odstínu barvy cihly nelze reklamaci uznat.
Pro uplatnění reklamace kontaktujte prosím osobu uvedenou na Vašem dodacím listě.

VRÁCENÍ PALET
Nepoškozené a znovu použitelné palety a proklady lze vrátit do kteréhokoliv nejblížšího odběrního místa určeného dodavatelem. Informaci lze získat buď na vyžádání.  Lhůta na vrácení palet a prokladů je 12 měsíců ode dne prodeje.
Palety a proklady dodavatel při nákupu zboží fakturuje a zpětně vykupuje za níže uvedené ceny:

Cena Kč/ks(bez DPH)                         prodejní               výkupní
Paleta 118x100 a 134x100cm                  200,-                      180,-
Paleta 120x80 cm(EUR)                           200,-                      170,-
Paleta53x110cm                                      100,-                        90,-
(roletové překlady HELUZ)
dřevěné proklady8x8x103 a 8x8x93cm (stropní nosníky, keramické překlady a panely)
 30,-                        27,- 
                        


Svoz palet HELUZ zdarma při počtu min. 200 ks platí pro celou ČR, svoz palet v množství 50-199 je za paušální poplatek 1000,- Kč.
 Neucelený kamion - menší množství

Menší množství než 1 kamion(18-20 palet) lze individuálně poptat buď telefonicky, elektronicky, nebo klasicky zboží objednat (forma poptávky). Nabídka se stane závaznou až po vzájemném odsouhlasení příplatku za dopravu, opět telefonicky, či emailem¨)

Přirážka za rozbalení zboží
Za rozbalenou paletu (menší množství než je 1 paleta, dle sortimentu zboží různá paletizace) si provozovatel vyhrazuje právo přičíst přirážku 20% k ceně zboží za manipulaci a vícenáklady spojené s rozbalením palety. Tato přirážka se Vám automaticky zobrazí v nákupním košíku jako volné zboží, máte zde volbu změnit počet kusů a nakoupit bez přirážky po celých paletách.

POZOR!
Doporučujeme nakupovat v celých paletách, cena zboží s přirážkou může být při určitém množství větší, než je cena za celou paletu.
Standardně se počítá s určitou rezervou zboží (rezerva může být v důsledku dopravy,  povětrnostních vlivů, na základě náhlé úpravy projektu, využití zboží na další účely, atd.).


KDY DOSTANU ZBOŽÍ
Maximální dodací lhůta je do 4 týdnů od úhrady zboží, běžně lze zboží odebrat již do týdne od poptání. 

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje svůj zájem o výrobky nabízené v tomto internetovém obchodě. Tato však není závaznou objednávkou, ale pouze informativní. Na jejím základě bude bude zákazník osloven naším zaměstnancem a objednávka bude potvrzena emailem.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce.

III. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Na základě výběru zboží v nákupním košíku a odesláním objednávky bude zaregistrován Váš zájem o naše zboží. Na jejím základě bude vystavena nabídka. Na základě odsouhlasení této nabídky bude vystavna závazná objednávka. Po jejím potvrzení bude vystavena zálohová faktura. Po dodání zboží bude vystavena konečná faktura.

IV. CENA A PLATBA

Ceny uvedené na webových stránkách jsou informativní a jsou odvozeny od podmínek výrobce. Proto je cena potvrzena naší nabídkou a platná v den závazné objednávky.

V. DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta se řídí výrobní a skladovou kapacitou výrobce. Na základě Vaší závazné objednávky nám je vystaven výrobcem expediční list, ze kterého je zřejmé, kdy bude zboží dodáno.

VII. ZÁRUKA A SERVIS

  1. Záruka se řídí platnými zákony ČR. Veškeré poškozené zboží zjevně poškozené dopravcem je nutné zapsat do dodacího listu při přebírání zakázky. Zboží poškozené přepravou a nebo ukryté uvnitř palety je nutné písemně reklamovat a naše firma zajistí návštěvu obchodního zástupce firmy HELUZ přímo na Vaší stavbě. Následně po uznání reklamace Vám zboží vyměníme nebo vydobropisujeme.

VIII. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Se řídí obchodním zákoníkem.